Daniel Genís Mas

PhD en Literatura. Professor de català.
Culturalment dispers

EGO